Menu Close Menu

دانشگاه مدیپول

دانشگاه مدیپول (IMU) 


دانشگاه جوان مدیپول ترکیه در سال 2009 تاسیس شد. این دانشگاه علارغم این، در زمینه ی پزشکی و پیراپزشکی در رتبه اول دانشگاه های ترکیه قرار دارد. زبان تحصیل در این دانشگاه انگلیسی و ترکی بوده که بدون نیاز به مدرک زبان انگلیسی امکان ثبت نام در این دانشگاه وجود دارد. دانشجویانی که مدرک زبان ندارد، در ابتدا یک آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی را می گذرانند و بر پایه ی امتیاز خود ارزیابی می گردند که در صورت نیاز یک الی دو ترم در کالج تخصصی زبان دوره می بینند. در هر صورت پذیرش دانشجو محفوظ است. یکی دیگر از مزایا ی این دانشگاه، امکان انتخاب بین شعب آن در دو شهر مدرن و اصلی ترکیه، استانبول و آنکارا، وجود دارد.

رشته های موجود در این دانشگاه عبارت اند از:

  • پزشکی
  • دندان پزشکی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • فیزیوتراپی
  • علوم پایه

تیم مشاورین ما در تمامی مراحل، همراه شماست.